Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 80 người chuyển đi nơi khác.Hỏi số gạo đó đủ cho những ngư

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 80 người chuyển đi nơi khác.Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngàyViết một bình luận

Câu hỏi mới