Một bồn hoa hình tam giác có đáy là 16,5 m. Người ta mở rộng bồn hoa bằng cách kéo dài để thêm 3,5 m thì diện tích tăng th

Một bồn hoa hình tam giác có đáy là 16,5 m. Người ta mở rộng bồn hoa bằng cách kéo dài để thêm 3,5 m thì diện tích tăng thêm 21 m²

a. Tính diện tích bồn hoa trước khi mở rộng và sau khi mở rộng

b.người ta cắt hoa bán cứ một mét vuông được 80.000 đồng tính số tiền bán hoa

Cứu em ạaViết một bình luận

Câu hỏi mới