Một bồn hoa hình tròn có đường kính là 8/4m , diện tích bồn hoa đó là .

Một bồn hoa hình tròn có đường kính là 8/4m , diện tích bồn hoa đó là .

2 bình luận về “Một bồn hoa hình tròn có đường kính là 8/4m , diện tích bồn hoa đó là .”

Viết một bình luận