Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút.Tính độ dài q

Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút.Tính độ dài quãng đường AB

2 bình luận về “Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút.Tính độ dài q”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian ca nô đi quãng đường AB là :
    $\text{11 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ}$
  Độ dài quãng đường AB là :
    12 × 3,75 = 45 ( km )
           Đáp số : 45km
  color{lightblue}{#Sadd}

  Trả lời

Viết một bình luận