Một cái bể chứa nước dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 2,5m. Bể làm bằng kính và không có nắp. A Tính diện tí

Một cái bể chứa nước dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 2,5m. Bể làm bằng kính và không có nắp. A Tính diện tích xung quanh của bể nước? BTính diện tích kính dùng để làm bể?

C Tính thể tích của bể nước?

D Bể có thể chứa tối đa bao nhiêu lít nước?

(Biết 1 dm3 = 1 lít)

2 bình luận về “Một cái bể chứa nước dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 2,5m. Bể làm bằng kính và không có nắp. A Tính diện tí”

 1. a) Diện tích xung quanh của bể nước là :
   2,5 xx 2,5 xx 4 = 25 ( m^2 )
  b) Diện tích kính làm bể nước là :
  2,5 xx 2,5 xx 5  =31,25 ( m^2 )
  c) Thể tích của bể nước là :
   2,5 xx 2,5 xx 2,5 = 15,625 ( m^3 )
  15,625 m^3 = 15625 dm^3
  d) Bể có thể chứa số lít nước là :
   15625 dm^3 = 15625 l

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{a) Diện tích xung quanh của bể nước là:}
          2,5xx2,5xx4=25(m^2)
  text{b) Diện tích kính dùng để làm bể là:}
          2,5xx2,5xx5=31,25(m^2)
  text{c)+d) Thể tích của bể là:}
          2,5xx2,5xx2,5=15,625(m^3)
        15,625m^3=15625dm^3=15625l
       Đ/s:……..

  Trả lời

Viết một bình luận