Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp dài 2 m rộng 1,5 m và cao 1,2 m Người ta ốp gạch toàn bộ bên trong bể a

Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp dài 2 m rộng 1,5 m và cao 1,2 m Người ta ốp gạch toàn bộ bên trong bể

a Tính diện tích ốp gạch (biết diện tích phần mạch cửa không đáng kể )

B lượng nước trong bể chiếm 80% thể tích bể Tính lượng nước trong bể

2 bình luận về “Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp dài 2 m rộng 1,5 m và cao 1,2 m Người ta ốp gạch toàn bộ bên trong bể a”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích xung quanh của bể là:
  ( 2 + 1,5 ) xx 2 xx 1,2 = 8,4 ( m^2 )
  Diện tích ốp gạch là:
  8,4 + (2xx1,5) = 11,4 ( m^2 )
  b) Thể tích của bể là:
  2 xx 1,5 xx 1,2 = 3,6 ( m^3 )
  Lượng nước trong bể là:
  3,6 xx 80 : 100 = 2,88 ( l )
      $Đ/s:….$

  Trả lời
 2. Giải
  a)
  Diện tích xung quanh của bể là:
  ( 2 + 1,5 ) x 2 x 1,2 = 8,4 ( m2 )
  Diện tích đáy bể là:
  2 x 1,5 = 3 ( m2 )
  Diện tích ốp gạch là:
  8,4 + 3 = 11,4 ( m2 )
  b) 
  2m = 20 dm
  1,5m = 15 dm
  1,2 m = 12dm
  Thể tích của bể là:
  20 x 15 x 12 = 3600 ( dm3 )
  Lượng nước trong bể là:
  3600 x 80 : 100 = 2880 ( lít )
     Đáp số: a) 11,4 m2
                  b) 2880 lít nước
       -Chúc học tốt-
  Nếu đúng cho mik xin 5* nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận