Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều cao 0,9 m, diện tích xung quanh 4, 86m2 . Bể không có nước, người t

Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều cao 0,9 m, diện tích xung quanh 4, 86m2 . Bể không có nước, người ta đổ vào bể 30 thùng nước, mỗi thùng chứa 45 lít nước . Hỏi sau khi đổ nước vào bể, mặt nước còn cách mặt để bao nhiêu cmViết một bình luận

Câu hỏi mới