Một cái bể hình lập phương có cạnh 1,2 m. Trong bể đang chứa 5/6 thể tích bể có nước. Hỏi cần tháo đi bao nhiêu lít nước đ

Một cái bể hình lập phương có cạnh 1,2 m. Trong bể đang chứa 5/6 thể tích bể có nước. Hỏi cần tháo đi bao nhiêu lít nước để còn lại nửa bể nướcViết một bình luận

Câu hỏi mới