Một cái hình lập phương không có nắp được làm bằng bìa cạnh dài 0,8 dm . Tính diện tích bìa để làm hộp đó ? Giúp mì

Một cái hình lập phương không có nắp được làm bằng bìa cạnh dài 0,8 dm . Tính diện tích bìa để làm hộp đó ?

Giúp mình với , mình đang cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới