Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm,chiều rộng bằng 40% chiều dài , chiều cao bằng 1/2 chiều rộng . Tính diện

Một cái hộp hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm,chiều rộng bằng 40% chiều dài , chiều cao bằng 1/2 chiều rộng . Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của cái hộp đóViết một bình luận

Câu hỏi mới