Một cái thùng hình lập phương có cạnh 1,2 m a)thùng chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước( 1 m³ bằng 1 lít nước ).B) Khi

Một cái thùng hình lập phương có cạnh 1,2 m a)thùng chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước( 1 m³ bằng 1 lít nước ).B) Khi thùng đầy nước người ta bỏ vào thùng một khối sắt hình lập phương có cạnh 0,6 m thì nước trào ra tính nước trào raViết một bình luận

Câu hỏi mới