Một cái thùng hình lập phương có cạnh bằng 0,7m.tính diện tích tôn cần dùng để làm thùng đó (thùng không có nắp)

Một cái thùng hình lập phương có cạnh bằng 0,7m.tính diện tích tôn cần dùng để làm thùng đó (thùng không có nắp)Viết một bình luận

Câu hỏi mới