Một căn hộ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong phòng là: chiều dài 15m ,chiều rộng 8m ,chiều cao 2,8 m.Người ta qué

Một căn hộ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong phòng là: chiều dài 15m ,chiều rộng 8m ,chiều cao 2,8 m.Người ta quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết diện tích của các cửa là 9,5 m vuông. Tính diện tích cần quét vôi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới