Một chiếc xe tải nặng 1 tấn, trên xe chở 560 kg hàng hóa. Khi xe chuẩn bị qua một chiếc cầu thì thấy có biển báo” Cấm xe

Một chiếc xe tải nặng 1 tấn, trên xe chở 560 kg hàng hóa. Khi xe chuẩn bị qua một chiếc cầu thì thấy có biển báo” Cấm xe trên 2 tấn qua cầu”. Hỏi tiếp xe có được phép qua cầu không? Vì sao? ( biết bác tài xế cân nặng 60 kg)

2 bình luận về “Một chiếc xe tải nặng 1 tấn, trên xe chở 560 kg hàng hóa. Khi xe chuẩn bị qua một chiếc cầu thì thấy có biển báo” Cấm xe”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{đổi 1 tấn = 1000 kg}$
   tất cả nặng số kg là :
   $\text{1000 + 560 + 60 = 1620 kg }$
  $\text{1620 kg = 1,62 tấn }$
  ta thấy :  $\text{1,62 tấn < 2 tấn}$
  nên xe tải đó vẫn có thể qua cầu 
  $\text{#leha112}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới