Một con ong mật bay với vận tốc 8,6 km/h một con ngựa chạy với vận tốc 5 m/s hỏi trong 1 phút câu nào di chuyển được quãng

Một con ong mật bay với vận tốc 8,6 km/h một con ngựa chạy với vận tốc 5 m/s hỏi trong 1 phút câu nào di chuyển được quãng đường dài hơn và hơn bao nhiêu mét

1 bình luận về “Một con ong mật bay với vận tốc 8,6 km/h một con ngựa chạy với vận tốc 5 m/s hỏi trong 1 phút câu nào di chuyển được quãng”

  1. Để so sánh quãng đường di chuyển của một con ong mật và một con ngựa trong 1 phút, ta cần chuyển đổi đơn vị vận tốc của chúng về đơn vị đồng nhất.
   Vận tốc của con ong mật là 8,6 km/h. Để chuyển đổi sang đơn vị m/s, ta có thể nhân với hệ số chuyển đổi 1000/3600 (1000 m trong 1 km và 3600 giây trong 1 giờ):
   8,6 km/h = 8,6 x 1000/3600 m/s = 2,39 m/s (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
   Vận tốc của con ngựa là 5 m/s.
   Vậy, trong 1 phút (tức là 60 giây), con ong mật di chuyển được quãng đường:
   2,39 m/s x 60 s = 143,4 m (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
   Trong khi đó, con ngựa di chuyển được quãng đường:
   5 m/s x 60 s = 300 m.
   Vậy, trong 1 phút, con ngựa di chuyển được quãng đường dài hơn và hơn bao nhiêu mét so với con ong mật?
   Con ngựa di chuyển được quãng đường dài hơn:
   300 m – 143,4 m = 156,6 m (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
   Vậy, con ngựa di chuyển được quãng đường dài hơn 156,6 mét so với con ong mật trong 1 phút.

   Cho mình hay nhất!nguyengiahan101114

  Trả lời

Viết một bình luận