Một cửa hàng có 1.500 kg gạo tẻ , số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ, người ta đã bán 40% Tổng số gạo có trong cửa hàng

Một cửa hàng có 1.500 kg gạo tẻ , số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ,

người ta đã bán 40% Tổng số gạo có trong cửa hàng .Tính số gạo đã bán của cửa hàng đó

2 bình luận về “Một cửa hàng có 1.500 kg gạo tẻ , số gạo nếp bằng 1/3 số gạo tẻ, người ta đã bán 40% Tổng số gạo có trong cửa hàng”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:
  1500:3=500(kg)
  Tổng số ki-lô-gam gạo mà cửa hàng đó có là:
  1500+500=2000(kg)
  Người ta đã bán số ki-lô-gam gạo là:
  2000xx40%=800(kg)
  Đáp số: 800kg gạo

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng có số kg gạo nếp là:
  1500:3=500(kg)
  Tổng số kg gạo mà cửa hàng có :
  1500+500=2000(kg)
  Người ta đã bán số kg gạo :
  2000xx40%=800(kg)
      $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới