Một cửa hàng đặt kế hoạch năm 2021 bán được 120 cái xe đạp cuối năm cửa hàng bán được vượt mức kế hoạch 15%, hỏi năm 2021

Một cửa hàng đặt kế hoạch năm 2021 bán được 120 cái xe đạp cuối năm cửa hàng bán được vượt mức kế hoạch 15%, hỏi năm 2021 cửa hàng bán được bao nhiêu cái xe.Viết một bình luận

Câu hỏi mới