Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng nay bán đc 12 tấn gạo . Nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo A) cửa hàng đã t

Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng nay bán đc 12 tấn gạo . Nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo

A) cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch

B) cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm

Em cảm ơn

2 bình luận về “Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng nay bán đc 12 tấn gạo . Nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo A) cửa hàng đã t”

 1. Giải đáp:
  a. $125$% kế hoạch
  b. $25$% kế hoạch
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Cửa hàng đã thực hiện được so với kế hoạch là:
   $12$ : $15$ = $125$% ( kế hoạch)
  b. Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch là:
  $125$% – $100$% = $25$% (kế hoạch)
  Đáp số:  a. $125$% kế hoạch
                b. $25$% kế hoạch

  Trả lời
 2. a ) Cửa hàng đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là :
                  15 : 12=125% ( kế hoạch )
  b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch số phần trăm là :
             125 % – 100% = 25% ( kế hoạch )
                       Đáp số :…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới