Một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì sau khi bạn khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cửa hàng còn lại 1800

Một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì sau khi bạn khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cửa hàng còn lại 1800 kg gạo và 1000 kg bột mì hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg mỗi loại

2 bình luận về “Một cửa hàng lương thực có 5 tấn gạo và bột mì sau khi bạn khối lượng gạo bằng khối lượng bột mì thì cửa hàng còn lại 1800”

 1. Sau khi bán cửa hàng còn tổng số kg gạo và bột mì là:
     1 800 + 1 000= 2 800 (kg)
  2 800 kg= 2,8 tấn
  Cửa hàng đã bán số tấn gạo và bột mì là:
     5 – 2,8= 2,2 (tấn)
   Vì số lượng gạo đã bán bằng số lượng bột mì đã bán nên cửa hàng đã bán số tấn gạo bà bột mì mỗi loại nặng là:
     2,2 : 2= 1,1 (tấn)
  1,1 tấn= 1 100 kg
  5 tấn= 5 000 kg
  Trước khi bán cửa hàng có số kg gạo là:
     1 800 + 1 100= 2 900 (kg)
  Trước khi bán cửa hàng có số kg bột mì là:
     5 000- 2 900= 2 100 (kg)
                        Đáp số:…..
  NhiNguyen2k12

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 1800kg = 1,8 tấn ; 1000kg = 1 tấn
  Khối lượng gạo và bột mì đã bán là:
  5 – (1,8 + 1) = 2,2 (tấn)
  Đổi: 2,2 tấn = 2200kg
  Số kg gạo và bột mì bằng nhau khi bán là:
  2200 : 2 = 1100 (kg)
  Số kg bột mì là:
  1100 + 1000 = 2100 (kg)
  Số kg gạo là:
  1100 + 1800 = 2900 (kg)
  Đáp số: 2100 và 2900

  Trả lời

Viết một bình luận