Một cửa hàng mua chiếc ô tô giá 480.000.000đ và bán ra với giá 511.200.000 a. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần tră

Một cửa hàng mua chiếc ô tô giá 480.000.000đ và bán ra với giá 511.200.000

a. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn

b. Để được lãi 7,5% tiền vốn, cửa hàng cần bán chiếc ô tô đó với giá bao nhiêu tiền

2 bình luận về “Một cửa hàng mua chiếc ô tô giá 480.000.000đ và bán ra với giá 511.200.000 a. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần tră”

 1. Giải đáp: 6.5% và 516 000 000 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
          a, Cửa hàng đó lãi số % tiền vốn là: 
               511 200 000: 480 000 000=1.065
                  1.065=106,5%
        106.5%-100%=6,5%
           b, 1% tiền vốn của chiếc ô tô đó là :
                 480 000 000: 100= 4 800 000 đồng
                    7,5% tiền vốn của chiếc ô tô đó là:
                      4 800 000 * 7.5=36 000 000 đồng 
  Để  đc lãi 7.5% tiền vốn, cửa hàng cần bán chiếc ô tô đó với giá là :
                480 000 000 + 36 000 000=516 000 000đ
                           Đ/S :  a, 6.5%
                                     b,516 000 000 đồng

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Cửa hàng lãi số phần trăm tiền vốn là:
            (511.200.000 : 480.000.000 . 100)-100 = 6.5%
  b) Để lãi 7.5% tiền vốn, cửa hàng cần bán chiếc ô tô đó số tiền là:
           (7.5+100) : 100 . 480.000.000 =516.000.000 (đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận