Một đội công nhân làm trong 3 ngày Ngày thứ nhất làm được 42,6 vải ngày thứ hai làm nhiều hơn ngày thứ nhất 37,2 m ngày th

Một đội công nhân làm trong 3 ngày Ngày thứ nhất làm được 42,6 vải ngày thứ hai làm nhiều hơn ngày thứ nhất 37,2 m ngày thứ ba làm bằng 3/4 ngày thứ hai Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu mét vải.

2 bình luận về “Một đội công nhân làm trong 3 ngày Ngày thứ nhất làm được 42,6 vải ngày thứ hai làm nhiều hơn ngày thứ nhất 37,2 m ngày th”

 1. Ngày thứ hai làm được số m vải là:
  42,6 +37,2= 79,8(m)
  Ngày thứ ba làm được số m vải là:
  79,8 xx 3:4=59,85 (m)
  Trung bình mỗi ngày làm được số m vải là:
  (42,6 +79,8 +59,85 ) :3 =60,75 (m)
  Đáp số: 60,75m
   

  Trả lời
 2. $#Kieukieusa$ 
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                         Giải
   Ngày thứ hai làm được số mét vải là:
                 42,6 +37,2 = 79,8 (mét)
   Ngày thứ ba làm được số mét vải là:
                 79,8 x 3/4 = 59,85 (mét)
   Trung bình mỗi ngày làm được số mét vải là:
                 (42,6 + 79,8 + 59,85) : 3 = 60,75 (mét)
                              Vậy: Trung bình mỗi ngày làm được số mét vài là: 60,75 mét
  $\color{blue}{\text{kieukieusa}}$
  $\color{green}{\text{Chúc Cậu Học Tốt!}}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới