Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu ,mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu,trong 5 ngày sau mỗi ngày sửa được 2,71km

Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu ,mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu,trong 5 ngày sau mỗi ngày sửa được 2,71km đường tàu .hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu km đường tàu

2 bình luận về “Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu ,mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu,trong 5 ngày sau mỗi ngày sửa được 2,71km”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đội công nhân sửa được :
    2 , 72  ×  6 + 2 , 17  ×  5 = 27 , 17  (km) 
  Trung bình mỗi ngày sửa được : 
  27 , 17 : (6+5) = 2 , 47  (km)
     $Đ/s:..$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đội công nhân đó sửa trong số ngày là :
  $6 + 5 = 11$ (ngày)
  Trong 11 ngày đó , đội công nhân sửa được số km là:
  $2 , 72$ × $6 + 2 , 17$ × $5 = 27,17$ (km)
  Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được số km là:
  $27,17 : 11 = 2,47$ (km)
  Đáp số : $2,47$ km
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới