Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 250 người ăn trong 40 ngày nhưng vì một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 250 người ăn trong 40 ngày nhưng vì một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo ăn trong 25 ngày.Hỏi số người đến thêm là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới