Một xe gắn máy từ đỉnh a đến đỉnh b với vận tốc 30 km/h khi xe gắn máy chạy 1 giờ 30 phút thì một xe hơi với vận tốc 50 km

Một xe gắn máy từ đỉnh a đến đỉnh b với vận tốc 30 km/h khi xe gắn máy chạy 1 giờ 30 phút thì một xe hơi với vận tốc 50 km/h từ a đuổi theo biết hai xe đến b cùng lúc 11:00 hỏi a tỉnh a cách tỉnh b bao nhiêu km b xe gắn máy để khởi hành từ a lúc mấy giờ

2 bình luận về “Một xe gắn máy từ đỉnh a đến đỉnh b với vận tốc 30 km/h khi xe gắn máy chạy 1 giờ 30 phút thì một xe hơi với vận tốc 50 km”

 1. a, Sau 1 giờ 30 phút xe gắn máy đi được số km là:
  1,5 xx 30 = 45 (km)
  Hiệu vận tốc 2 xe là:
  50 – 30 = 20 (km/h)
  2 xe đi được quãng đường rồi gặp nhau là:
  45/20 = 2,25 giờ
  Tỉnh A cách điểm B số km là:
  2,25 xx 50 = 112,5 (km)
  Xe gắn máy để khởi hành từ A lúc số giờ là:
  11 giờ – 2 giờ 15 phút – 1 giờ 30 phút = 7 giờ 15 phút
  Đáp số: …

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ 30 phút =1,5 giờ
  tỉnh a cách tính B la:
  (50-30)x1,5=30 (km)
  xe máy khởi hành lúc:
  11-1,5=9,5=9 giờ 30 phút
  Đáp số :
  a,30 km
  b.9 giờ 30 phút
  #meomeo4165

  Trả lời

Viết một bình luận