Một xe tải đi giao hàng lúc 6 giờ 15 phút đến nơi lúc 7 giờ. Biết quãng đường xe tải đi là 30km.Hỏi vận tốc xe tải đi là b

Một xe tải đi giao hàng lúc 6 giờ 15 phút đến nơi lúc 7 giờ. Biết quãng đường xe tải đi là 30km.Hỏi vận tốc xe tải đi là bao nhiêu?

2 bình luận về “Một xe tải đi giao hàng lúc 6 giờ 15 phút đến nơi lúc 7 giờ. Biết quãng đường xe tải đi là 30km.Hỏi vận tốc xe tải đi là b”

Viết một bình luận