Một xe tô khởi hành lúc 6h30p với vận tốc 50km/h. Đến B otoo nghỉ 1h30p rồi quay về A với vận tốc 40km/h và đến A lúc 14h

Một xe tô khởi hành lúc 6h30p với vận tốc 50km/h. Đến B otoo nghỉ 1h30p rồi quay về A với vận tốc 40km/h và đến A lúc 14h 30p .Tính quãng đường ABViết một bình luận

Câu hỏi mới