Một hình chữ nhật có chiều dài 35,5cm,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có chiều dài 35,5cm,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chiều dài 35,5cm,chiều rộng bằng 60% chiều dài.Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó”

 1. Chiều rộng của hình chữ nhật là:
  35,5xx60%=21,3(cm)
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (35,5+21,3)xx2=113,6(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  35,5xx21,3=756,15(cm^2)
               Đáp số: C=113,6cm
                            S=756,15cm^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  chiều rộng của hình chữ nhật là 
  35,5 x 60 : 100 =  21,3( cm)
   diện tích của hình chữ nhật là 
  35,5 x 21,3 = 756,15 cm^2
  chu vi của hình chữ nhật là
  ( 35,5 + 21,3 ) x 2 =113,6 cm
  đáp số…………
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới