Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh của hình

Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó

Giúp mk giải nhanh 5 p nx mk nộp bài r ạViết một bình luận

Câu hỏi mới