Một hình chữ nhật có nữa chứ vi là 24m, chiều dài là 16m. Diện tích hình chữ nhật đó là

Một hình chữ nhật có nữa chứ vi là 24m, chiều dài là 16m. Diện tích hình chữ nhật đó là

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có nữa chứ vi là 24m, chiều dài là 16m. Diện tích hình chữ nhật đó là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của hình chữ nhật là;
  24 – 16 = 8 ( m )
  Diện tích của hình chữ nhật đó là:
  16.8 = 128 ( m2)
  ĐS: 128 m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới