Một hình lập phương có chu vi đáy là 20,4cm tính diện tích xung quanh

Một hình lập phương có chu vi đáy là 20,4cm tính diện tích xung quanhViết một bình luận

Câu hỏi mới