Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64 cm² Tính độ dài hình lập phương đó

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 64 cm² Tính độ dài hình lập phương đóViết một bình luận

Câu hỏi mới