Mọt hình lập phương có S 1 mặt là 0,16 m².Tính S xung quanh hình lập phương đó.Các bn giải hay vào nha

Mọt hình lập phương có S 1 mặt là 0,16 m².Tính S xung quanh hình lập phương đó.Các bn giải hay vào nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới