Một hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao.Tính diện tích tấm bìa hình tam giác? Giúp mình vớiiiii

Một hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao.Tính diện tích tấm bìa hình tam giác?

Giúp mình vớiiiii

Đúng=5sao

2 bình luận về “Một hình tam giác có cạnh đáy 0,8dm và bằng 4/7 chiều cao.Tính diện tích tấm bìa hình tam giác? Giúp mình vớiiiii</p”

 1. Chiều cao tấm bìa hình tam giác là:
       \text{0,8} : 4/7 = \text{1,4} (dm)
  Diện tích tấm bìa hình tam giác là:
       \text{0,8 × 1,4}/2 = \text{0,56} (dm^2)
                 Đáp số: \text{0,56} dm^2

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao tấm bìa là :
  0,8 : 4/7=1,4(dm)
  Diện tích tấm bìa là :
  (0,8xx1,4)/2=0,56(dm^2)
  Đáp số :0,56dm^2
  @S hình tam giác =(axxh)/2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới