Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác , biết chiều cao tư

Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác , biết chiều cao tương ứng bằng độ dài cạnh của hình vuông đóViết một bình luận

Câu hỏi mới