Một hình thang có 2 đáy lần lượt là 23cm và 4.1cm tính S hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy

Một hình thang có 2 đáy lần lượt là 23cm và 4.1cm tính S hình thang biết chiều cao bằng trung bình cộng hai đáyViết một bình luận

Câu hỏi mới