Một hình thang có diện tích là 4,23 cm2, chiều cao hình thang là 1,8 cm. Tổng độ dài 2 đấy của hình thang đó là bao nhiêu<

Một hình thang có diện tích là 4,23 cm2, chiều cao hình thang là 1,8 cm. Tổng độ dài 2 đấy của hình thang đó là bao nhiêu

Nhờ cả nhà giải giúp ạ

2 bình luận về “Một hình thang có diện tích là 4,23 cm2, chiều cao hình thang là 1,8 cm. Tổng độ dài 2 đấy của hình thang đó là bao nhiêu<”

 1. Giải đáp:
   4,7 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:
  4,23 $\times$ 2 : 1,8 = 4,7 ( cm )
  Đáp số: 4,7 cm
   – Công thức: S = ( a + b ) $\times$ h : 2
  => ( a + b ) = S $\times$ 2 : h
           – – -~kid20~- – –

  Trả lời

Viết một bình luận