Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 42cm ,chiều cao bằng đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Tìm diện Tính hình thang

Một hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 42cm ,chiều cao bằng đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Tìm diện Tính hình thang đóViết một bình luận

Câu hỏi mới