Một hình tròn có chu vi là 37,68 dm.Tính diện tích hình tròn đó?

Một hình tròn có chu vi là 37,68 dm.Tính diện tích hình tròn đó?

2 bình luận về “Một hình tròn có chu vi là 37,68 dm.Tính diện tích hình tròn đó?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bán kính của hình tròn là:
           37,68 : 3,14 : 2 = 6(dm)
  Diện tích hình tròn là:
          6 x 6 x 3,14 =113,04(dm²)
                  Đs:…
  #phamkimhue223

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bán kính của hình tròn đó là:
  $37,68$ : $3,14$ : $2$ = $6$ (dm)
  Diện tích hình tròn đó là:
  $6$ x $6$ x $3,14$ = $113,04$ (dm2)
  Đáp số : $113,04$ dm²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới