Một hình vuông có cạnh là 6,8 m.Vậy diện tích hình vuông đó là … ………

Một hình vuông có cạnh là 6,8 m.Vậy diện tích hình vuông đó là … ………

2 bình luận về “Một hình vuông có cạnh là 6,8 m.Vậy diện tích hình vuông đó là … ………”

 1. @ $nnm$
  Giải đáp + giải thích :
  Diện tích hình vuông đó là :
  6,8 xx 6,8 = 46,24 ( m^2 )
                   Đáp số : 46,24 m^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
                  Bài giải.
  Diện tích của hình vuông đó là:
  6,8xx6,8=46,24(m^2)
  Đáp số:46,24m^2
  ………..
  Áp dụng công thức tính diện tích của hình vuông là:
  S=axxa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới