Một két sắt có hình lập phương có cạnh 50cm A người ta muốn sơn mặt ngoài của két sắt tính diện tích cần sơn

Một két sắt có hình lập phương có cạnh 50cm

A người ta muốn sơn mặt ngoài của két sắt tính diện tích cần sơn

B tính thể tích két sắt

2 bình luận về “Một két sắt có hình lập phương có cạnh 50cm A người ta muốn sơn mặt ngoài của két sắt tính diện tích cần sơn”

 1. a) Diện tích 1 mặt là:
  50×50=2500(cm^2)
  Diện tích cần sơn là:
  2500×6=15000(cm^2)
  b) Thể tích là:
  50×50×50=125 000(cm^3)
  Đáp số:… 

  Trả lời
 2. Sơn mặt ngoài là sơn 5 mặt
  A : Diện tích cần sơn là :
  50 × 50 × 5 = 12500 cm²
  B : Thể tích của cái két sắt đó là :
  50 × 50 × 50 = 125000 cm³
  Đáp số : ………
  #dunlevan

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới