Một khối bê tông hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính khối lượng của khối bê tông đó, biết rằng cứ 1m khối bê tông nặng 1 tấ

Một khối bê tông hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính khối lượng của khối bê tông đó, biết rằng cứ 1m khối bê tông nặng 1 tấnViết một bình luận

Câu hỏi mới