Một khối kim loại có thể tích 5dm³ cân nặng 3,8kg.Hỏi 250cm³ kim loại cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Giúp m với ạ đún

Một khối kim loại có thể tích 5dm³ cân nặng 3,8kg.Hỏi 250cm³ kim loại cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giúp m với ạ đúng=5saoViết một bình luận

Câu hỏi mới