Một khối lượng gạo đủ ăn cho 16 người ăn trong 9 ngày.Vì số người thực ăn đông hơn dự kiến nên số gạo chỉ đủ ăn trong 4 ng

Một khối lượng gạo đủ ăn cho 16 người ăn trong 9 ngày.Vì số người thực ăn đông hơn dự kiến nên số gạo chỉ đủ ăn trong 4 ngày. Tính số người đến thêmViết một bình luận

Câu hỏi mới