Một lớp học có 32 học sinh,trong đó số học sinh có học lực khá giỏi chiếm 75%,còn lại là học sinh có học lực trung bình.

Một lớp học có 32 học sinh,trong đó số học sinh có học lực khá giỏi chiếm 75%,còn lại là học sinh có học lực trung bình.Tính số học sinh có học lực trung bìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới