Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta dành 30% mảnh đất để làm nhà. Tính d

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta dành 30% mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta dành 30% mảnh đất để làm nhà. Tính d”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Chiều rộng là:}$
  36 x 2= 72(m)
  $\text{Diện tích mảnh đất là:}$
  36 x 72= 2592(m²)    [ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng ]
  $\text{Diện tích mảnh đất để làm nhà là:}$
  2592 x 30%=777,6(m²)
  Đ/s: 777,6m²
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng là :
  36xx2=72(m)
  Diện tích là :
  72xx36=2592(m^2)
  Diện tích đất làm nhà là :
  2592:100xx30=777,6(m^2)
     $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới