Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng kém chiều dài 12m. Người ta lấy 15 phần trăm điện tích mảnh đất

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng kém chiều dài 12m. Người ta lấy 15 phần trăm điện tích mảnh đất để làm nhà. Hỏi lại bảo nhiêu đất để trồng cây ?

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng kém chiều dài 12m. Người ta lấy 15 phần trăm điện tích mảnh đất”

 1. Chiều rộng mảnh đất là:
         48-12=36 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
         48xx36=1728 (m^2)
  Phần trăm diện tích trồng cây là:
         100%-15%=85%
  Diện tích trồng cây là:
       1728:100xx85=1468,8 (m^2)
                    Đáp số: 1468,8 m^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp : 1468,8 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết
  Đổi 15/100 = 0,15
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  48 – 12 = 36 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật là :
  48 x 36 = 1728 ( m² )
  Diện tích để làm nhà là :
  1728 x 0,15 = 259,2 ( m² )
  Diện tích trồng cây là :
  1728 – 259,2 = 1468,8 ( m² )
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới