Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta lấy 65% diện tích đất để xây nhà.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta lấy 65% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất còn lại.

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta lấy 65% diện tích đất để xây nhà.”

 1. Chiều rộng mảnh đất là:
  20×3/5=12 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  20×12=240 (m^2)
  Diện tích đất để xây nhà là:
  240:65×100=156 (m^2)
  Diện tích đất còn lại là:
  240-156=84 (m^2)
  Đáp số: 84m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới