Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Trên mảnh đất đó ngta lấy 180m² diện tích đấ

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Trên mảnh đất đó ngta lấy 180m² diện tích đất để xây nhà. Hỏi diện tích đất để xây nhà chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất?

lm nhanh giúp mik vs nhá

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Trên mảnh đất đó ngta lấy 180m² diện tích đấ”

 1. Chiều dài mảnh đất là:
       20xx3=60  (m)
  Diện tích mảnh đất là:
       60xx20=1200  (m^2)
  Diện tích đất để xây nhà chiếm:
       180:1200=3/20=15% (diện tích của mảnh đất)
            Đáp số: 15%

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
  20 × 3 = 60 ( m )
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  60 × 20 = 1200 ( $m^{2}$)
  Diện tích đất để xây nhà chiếm là:
  180 : 1200= 3/20 = 15% ( diện tích của mảnh đất)
  Vậy diện tích đất để xây nhà chiếm 15% diện tích của mảnh đất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới