Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 37,5m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 37,5m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm vườn, phần đất còn lại để đào ao. Tính diện tích đất để đào ao

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 37,5m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm”

 1. Giải đáp: 1299,375m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài của mảnh đất là:
  37,5+12=49,5(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  49,5xx37,5=1856,25(m^2)
  Diện tích đất làm vườn là:
  1856,25xx30:100=556,875(m^2)
  Diện tích đất để đào ao là:
  1856,25-556,875=1299,375(m^2)
  Đáp số: 1299,375m^2

  Trả lời
 2. Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :
  37,5 + 12 = 49,5(m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
  49,5 xx 37,5 = 1856,25(m^2)
  Diện tích đất để làm vườn là :
  1856,25 xx 30% = 556,875(m^2)
  Diện tích để đào ao là :
  1856,25 – 556,875 = 1299,375(m^2)
  Đáp số : 1299,375m^2
  #HPHG
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới