Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 46m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Người ta sử dụng 30% diện tích đất để xây nh

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 46m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Người ta sử dụng 30% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích phần đất để xây nhà?

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 46m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Người ta sử dụng 30% diện tích đất để xây nh”

 1. Chiều dài mảnh đất là:
  (46+9):2=27,5(m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  46-27,5=18,5(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  27,5xx18,5=508,75(m^2)
  Diện tích phần đất để xây nhà là:
  508,75xx30:100=152,625(m^2)
  Đáp số :152,625m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Chiều dài mảnh đất đó là:
      (46+9):2=27,5(m)
  Chiều rộng mảnh đất đó là:
      46-27,5= 18.5(m)
   Diện tích mảnh đất đó là:
      27,5x 18,5= 508,75(m2)
   Diện tích phần đất để xây nhà là:
     508,75×30:100=152,625(m2)
                             đáp số: 152,625 m2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới